İ.K. Politikamız

Kordon Gümrükleme kuruluşundan itibaren hızla gelişen ve değişen rekabet üstünlüğünün, yatırım yapılmış İnsan  gücü ile elde edildiğinin bilincindedir.

Tüm aktivitelerinde mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke olarak belirlemiştir.

Bünyemizde iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir.

Çalışanlarımızın ortak hedefe yönlendirir , dayanışma ve takım başarısına katkıda bulunur,takım içerisinde motivasyonu yüksek tutar ve bağlılık sağlarız.

Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır.

Şirketimiz;  İnsana değer ilkesi çerçevesinde, eğitim, gelişim ve değişim yönündeki olumlu katkılara liderlik eder.

Şirketimiz ;  sahip olduğu bilgi birikimi, kullandığı teknolojik sistemler ile ile  hizmet  sektöründe hak ettiği yeri almıştır.

Hedefimizi sürekli yüksek tutarak, tüm  sektörlerde lider yapımızı koruyup, farklılıklar oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlayıp, alanında  marka olmak ve bu başarıyı tüm çalışanlarımızla paylaşmak  temel ilkelerimizdendir..

Şirketimiz ; Vizyoner bir yapıya sahip olup,Geniş bakış açısı ve öngörü yeteneği ile uzun vade düşünür, önceliklerini belirleyerek planlama yapar ve ekibini yönlendirerek kaynakları verimli kullanır.
            
Bu vizyonla oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız; Grubumuzun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak amacındadır.
           
Politikamız dogrultusunda; çalışanlarımıza eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmak  ana ilkelerimizdendir.

Şirketimizi ; bu noktaya getiren şirket kültürümüz ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olması, başta üst yönetim kadromuz olmak üzere tüm çalışanlarımızın kendilerini sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık tutmalarıdır.
         
Temel Politikamız  Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamaktır.

Copyrights © 2021