Kalite Politikamız

Kalite & İSG

Toplam kalite yönetiminin paydaş memnuniyetinin ötesine geçmemize destek olduğuna inanıyoruz. Kurulan ve sürekli yürütülen sistemlerimiz ile beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanmasını hedefliyoruz.

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemleri  çalışmaları kapsamında kendi içinde yetiştirdiği uzman iç denetçilerle ve bağımsız dış denetçi kuruluş tarafından belirli aralıklarla denetlenmektedir.

ISO 27001Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi:

Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür. ISO27001 ile bilgi güvenliği altyapımızı sürekli iyileştirmeye açık bir noktada aşağıdaki standartlara uygun çerçevede  yönetmekteyiz.

Gizlilik : Bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olması ya da bilginin yetkisiz kişilerce açığa çıkarılmasının engellenmesidir.

Bütünlük : Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve bütünlüğünü temin etmek.

Kullanılabilirlik : Bilginin her ihtiyaç duyulduğunda problem çıkması durumunda bile bilginin erişilebilir olması, kullanıma hazır durumda olması demektir. Kullanılabilirlik ilkesince her kullanıcı erişim hakkının bulunduğu bilgi kaynağına, yetkili olduğu zaman diliminde mutlaka erişebilmelidir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kısaltılmış adıyla BGYS, kurumun hassas bilgilerini yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. BGYS’nin temel amacı hassas bilginin korunmasıdır. “ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler” standardı kullanılmaktadır. Bu standart, BGYS’ni kurumun tüm iş riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsamaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi:

Şirketimiz Gümrük müşavirliği hizmetleri kapsamında ISO 10002 uluslararası müşteri memnuniyeti standardına uygun bir “Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi” kurmuştur.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi süreci kapsamında yılda iki kere “Müşteri Memnuniyet Anketi” yapmaktadır. Müşterilerin bildirim ve beklentileri dikkate alınarak gözden geçirilir ve iyileştirilir. Tüm bunlar kurmu olduğumuz yazılım sistemi ile takip edilir, tüm iyileştirmelerden müşterilerimiz periyodik olarak haberdar edilir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi:
OHSAS 18001
standardı ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaların takip ve koordinasyonu için Yönetim Sistemleri Müdürlüğü birimi bünyesinde A Sınıfı ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları mevcuttur.

 • OSGB İş Yeri Hekimi ve İSG Uzman Alımı
 • İşe giriş periyodik muayeneler
 • Temel İSG Eğitimleri
 • Acil Eylem Planları
 • Risk Analizleri
 • Tahliye Planları
 • Acil Durum Tahliye ve Söndürme Tatbikatları düzenli olarak yapılmaktadır.

        

            

Copyrights © 2021