’Hibrit’ üretimin esasları belirlendi

’EPDKEPDK birden fazla kaynaktan üretim yapılan elektrik santrallarının lisans süreçlerine ilişkin esasları belirledi. Buna göre, birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinden sisteme verilen net enerji miktarı tesiste kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilecek