YYS Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika Danışmanlığı (AEO)

10 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren yetkilendirilmiş yükümlü sistemi, daha kolay ve güvenli ticaret hedefi çerçevesinde gümrük idaresince üstlenilen yeni rolün gereğidir. Bu sistemle gümrük idaresi arz güvenliği sağlamak, daha etkin bir risk yönetimine kavuşmak ve güvenilir şirketlerin gümrük işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü yalnız ulusal düzeyde değil; aynı zamanda yapılan karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla global anlamda geçerli olan bir belgedir. Bu belge sayesinde bir şirket kendi ülke gümrük idaresindeki kolaylaştırmalardan yararlandığı gibi; diğer ülke gümrük idarelerinde de daha az denetim veya kontrollerden yararlanacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliğe göre Ağustos 2017 tarihi itibariyle A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi unvanı belgeleri kalkacak olup; mavi hat uygulaması, eksik belgeyle beyan ve yerinde gümrükleme gibi kolaylaştırmalardan yararlanmak isteyen mükelleflerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikaları almaları gerekecektir. Bu bağlamda basitleştirilmiş işlemlerden yararlanmak isteyen mükelleflerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası almaları kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu sistemde gerekli şartları karşılayan firmalar, gümrük idaresine gitmeksizin gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapma imkânını bulmuştur. Belgeyi almak tek başına yeterli görülmemeli aynı zamanda belgeyi bulundurmanın yükümlülükleri yerine getirilmelidir.

Kordon olarak yetkilendirilmiş yükümlü statü belgesinin alınması işlemleri (bütün süreçler) ve şirketlerimizin belgeyi aldıktan sonra gümrük yükümlülüklerini yerine getirmelerinde en etkin bir şekilde danışmanlık hizmeti veriyoruz.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI İLE TALEBE VE EK ŞARTLARA BAĞLI OLMAKSIZIN BÜTÜN YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN YARARLANABİLDİĞİ KOLAYLIKLAR  ;

- Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,

- Kısmi teminat uygulamasından faydalanabilme,

- Mavi hattan yararlanabilme,

- Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,

- Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,

- Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikli yapılması,

TALEBE VE EK ŞARTLARA BAĞLI OLARAK YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN YARARLANACAĞI KOLAYLIKLAR

- İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında ihracat yapabilme

- İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşımacılık yapabilme

- Götürü teminat uygulamasından faydalanabilme

- Onaylanmış İhracatçı Yetkisi (ATR Dolaşım Belgesi- Fatura Beyanı ve EUR düzenleyebilme )

- İthalatta yerinde gümrükleme izni (henüz taslak halinde)
- İzinli alıcı izni   (henüz taslak halinde)

Copyrights © 2021