Bakanlar Kurulu Kararları

   Konu
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Devam
Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslar {2012/3801} Devam
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar Devam
Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Devam
Ankara Gümrük Ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Akıncı Gümrük Müdürlüğü’nün Kapatılması Hakkında Karar Devam
İzmit Gümrük Ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü’nün Kapatılması Hakkında Karar Devam
2010/176 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında 3 Adet Gümrük Müdürlüğü Kurulması ve Mevcut Bazı Gümrük Müdürlüklerinin Adlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Devam
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Devam
Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar (Kosova) Devam
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Köprü Mevzuat) Devam
Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Sözleşme’nin Ana Metnini, Değişiklik Protokolünü ve Genel Ekini içeren 2006/10160 sayılı Bakanlar kurulu Kararı Devam
Geçici İthalat Sözleşmesinin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar Devam
Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karar Devam
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar Devam
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar Devam
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar Devam
İşlenmiş İthalat Rejimi Kararı (2011 Yılı Değişiklikleriyle Birlikte) Devam
Copyrights © 2021