Uluslararası Sözleşmeler

Konu
Dünya Gümrük Örgütü SAFE Standartlar Çerçevesi Devam
Eşyanın Sınırdaki Kontrolünün Ahenkleştirilmesi Sözleşmesi Devam
Dünya Gümrük Örgütü Revize Kyoto Sözleşmesi Devam
Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi Devam
İstanbul Sözleşmesi (Geçici İthalat Sözleşmesi) Devam
Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi Devam
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Devam
SECI Merkezi Anlaşması Devam
Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi Devam
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma Devam
1975 TIR SÖZLEŞMESİ Devam
1975 TIR Sözleşmesi Ekleri ve Yorum Notları Devam
1975 TIR Convention ( TIR Sözleşmesi İngilizce) Devam
Nairobi Sözleşmesi Devam
1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi Devam
Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi Devam
Milletlerarası Nakliyatta Kullanılan Paletlerin Gümrük Rejimine Dair Avrupa Sözleşmesi Devam
1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi Devam
Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi Devam
Gümrük İşbirliği Konseyi Kuruluş Anlaşması Devam
Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları Devam
Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi Devam
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma Devam
Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’nin Ülkemiz ile Avrupa Topluluğu arasındaki Gümrük Birliği’nin işleyişine dair esasları düzenleyen 1/2006 sayılı Kararı (Köprü Mevzuat/Official Journal) Devam
Copyrights © 2021